Termeni si conditii

Termeni şi condiţii

Termenii si condiţiile de utilizare a site-ului www.peretelecolorat.ro, sunt elaborate si se aplica oricărei persoane care vizitează ori accesează site-ul  www.peretelecolorat.ro. Vizitarea, accesarea sau utilizarea informaţiilor de pe www.peretelecolorat.ro implica acceptarea termenilor si a condiţiilor de mai jos.

Utilizarea informaţiilor

Toate drepturile sunt rezervate www.peretelecolorat.ro. Toate materialele (incluzând fără limitări toate articolele, textele, imaginile, logo-urile si design-ul) conţinute in acest site sunt protejate de legile dreptului de autor si nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al www.peretelecolorat.ro. Nu aveţi voie sa modificaţi conţinutul acestor pagini. Nu aveţi voie sa modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi ceva derivat din orice informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul site-ului.

Conţinutul paginilor site-ului web www.peretelecolorat.ro. (design, imagini, articole, texte, informaţii) este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele si informaţiile accesibile prin intermediul site-ului sunt utilizate exclusiv in scopuri personale. In acest sens utilizatorii site-ului sunt de acord sa cedeze exclusiv si gratuit, in momentul trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare si retransmitere a materialelor cu care au contribuit la site. Utilizarea conţinutului site-ului in orice scop altul decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al www.peretelecolorat.ro sau prin e-mail la adresa peretelecolorat@gmail.com se obliga in mod expres sa nu trimită, posteze, modifice, reproduce sau publice aceste materiale pe alte site-uri fără acordul expres, scris si prealabil al detinatorilor www.peretelecolorat.ro.

Utilizatorii www.peretelecolorat.ro, colaboratorii www.peretelecolorat.ro se angajează ca lucrările postate sunt creaţie proprie. In toate materialele publicate se vor face referiri in note de subsol la toate sursele utilizate. Pe site nu vor fi promovate decât lucrări individuale. Vor fi excluse printuri publicitare, texte /imagini cu caracter pornografic, xenofob, ameninţător, abuziv, ofensator, violent (fizic sau verbal),care ar putea afecta minorii sau intimitatea unei persoane etc. Orice persoane care expediază in orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoana le-ar putea invoca in legătură cu materialele si informaţiile transmise in orice mod către site.

Vizitatorii www.peretelecolorat.ro se obligă sa nu reproducă, copieze, multiplice, modifice, vândă sau exploateze nici o parte a materialelor, puse la dispoziţie sau prezentate de www.peretelecolorat.ro. Este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informaţiilor preluate este obligatorie, sub următoarea formă: (Sursa:  www.peretelecolorat.ro)

Excepţii:

  • este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informaţiilor preluate este obligatorie, sub următoarea forma: (Sursa: peretelecolorat – www.peretelecolorat.ro)
  • sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informaţiilor se va face după fiecare link sau in finalul articolului, după cum urmează: “Informaţii furnizate de www.peretelecolorat.ro”.

Orice persoane care expediază in orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca in legătură cu materialele si informaţiile transmise în orice mod către site.